Thiện nguyện Ánh Đạo

BTN Ánh đạo cúng dường trường hạ 2022 BTN Ánh đạo cúng dường trường hạ 2022
Mon, 07 / 2022 4:56 PM
Ngày 10/07/2022 (nhằm ngày 12/06/Nhâm Dần) BTN Ánh đạo Viện Chuyên Tu do ĐĐ. Thích Thiện Hưng Trưởng BTN làm Trưởng đoàn đã đến các hạ trường tại tỉnh[...]
Trao nhà tình thương tại Đồng Nai Trao nhà tình thương tại Đồng Nai
Wed, 01 / 2022 3:05 PM
Sáng ngày 12/01/2022, Ban Thiện nguyện Ánh đạo do ĐĐ. Thich Thiện Hưng – Trưởng Ban Thiện nguyện đã đến ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nh[...]