Thiện nguyện Ánh Đạo

Chia sẻ gian khó Chia sẻ gian khó
Sat, 12 / 2018 9:12 PM
Sáng ngày 14/12/2018, Thượng tọa Thích Thiện Thuận – Cố vấn Ban Thiện nguyện Ánh Đạo phối hợp cùng Phật tử Diệu Hóa – Phó Ban Thiện nguyện[...]
Trao gửi yêu thương Trao gửi yêu thương
Wed, 12 / 2018 7:00 AM
Sáng ngày 02/12/2018, Phật tử Thiện Bổn – Lê Văn Thành, Phó Ban thiện nguyện Ánh Đạo đã phối hợp cùng Phân ban Ánh Đạo Sen Trắng dưới sự hướng d[...]
BTN Ánh Đạo trao cầu tại An Giang BTN Ánh Đạo trao cầu tại An Giang
Wed, 09 / 2018 6:24 AM
Ngày 10/09/2018 từ rất sớm đoàn đã rời khỏi nơi nghỉ đến xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để bàn giao cây cầu bề ngang 3 m dài gần 50 m, k[...]