Thiện nguyện Ánh Đạo

BTN Ánh Đạo tặng quà tại Quảng Nam BTN Ánh Đạo tặng quà tại Quảng Nam
T4, 02 / 2018 10:33 Sáng
Vào ngày 27/01/2018, BTN Ánh Đạo được sự hỗ trợ của chính quyền xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam gửi tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 3[...]