Phật sự

Hơn 20.000 Phật Tử Về Lễ Phật Đầu Năm Hơn 20.000 Phật Tử Về Lễ Phật Đầu Năm
Tue, 02 / 2013 8:29 PM
Trong tiết xuân an lành của đất trời, lòng người con Phật luôn chứa đựng bao ân tình của yêu thương và ước nguyện.  Tại Viện Chuyên Tu làng Vạn Hạnh, [...]