Phật sự

TIN PHÂN ƯU TIN PHÂN ƯU
Sat, 10 / 2017 5:24 PM
Nhận được tin Phật tử: Trang Mỹ Vân, pháp danh Diệu Hà, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh, nơi cư trú: 경기도 안산시 단원구 신길동 1420- 5. 201, Hàn Quốc, vừa tạ thế[...]
VU LAN XỨ ĐÀI, TÌNH THƯƠNG VÀ NƯỚC MẮT VU LAN XỨ ĐÀI, TÌNH THƯƠNG VÀ NƯỚC MẮT
Sat, 09 / 2017 11:11 PM
VU LAN XỨ ĐÀI, TÌNH THƯƠNG VÀ NƯỚC MẮT         Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2017, lễ Vu Lan “Vọng cố hương” do đạo tràng Phổ Bi – Đài Loan tổ chức chính t[...]