Lịch huân tu

LỊCH GIẢNG THÁNG 8 – 2022 LỊCH GIẢNG THÁNG 8 – 2022
Mon, 08 / 2022 7:06 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 8/2022 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 08 giờ 00 Ngày 07/08/2022 (nhằm 10/07 âm lịch) LỄ MÃN HẠ – TỰ TỨ Trườn[...]
Lịch thuyết giảng tháng 6 – 2019 Lịch thuyết giảng tháng 6 – 2019
Sat, 05 / 2019 10:27 AM
LỊCH GIẢNG THÁNG 6/2019 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 08 giờ 00 Ngày 30/05/2019 (nhằm 26/04 âm lịch) Trường hạ CHÙA LIÊN TRÌ 92 H[...]
Lịch thuyết giảng tháng 11 – 2018 Lịch thuyết giảng tháng 11 – 2018
Fri, 10 / 2018 6:34 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 11/2018 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 14 giờ 00 Ngày 04/11/2018 (nhằm 27/09 âm lịch) CHÙA THIỀN TÔN 2 264 Đường [...]
LỊCH HUÂN TU NĂM 2018 LỊCH HUÂN TU NĂM 2018
Tue, 08 / 2018 8:34 PM
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VIỆN CHUYÊN TU Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0254 387 6947 – 0251 263 0013 Email: vi[...]
Lịch thuyết giảng tháng 10 – 2017 Lịch thuyết giảng tháng 10 – 2017
Fri, 09 / 2017 9:08 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 10/2017 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm Ngày 06-08/10/2017 (nhằm 17-19/8 âm lịch) KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP LẦN THỨ 6 [...]