Nhật ký

Ký sự ĐƯỜNG VỀ… (phần 2) Ký sự ĐƯỜNG VỀ… (phần 2)
Sat, 02 / 2020 9:31 PM
Con đã từng đọc ở đâu đó câu nói rằng: Người ta có rất nhiều nơi chốn để đi, nhưng chỉ có duy nhất một nơi chốn để trở về. Trước đây, đối với con, chẳ[...]
Ký sự TÔI VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ – Phần 2 Ký sự TÔI VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ – Phần 2
Sat, 03 / 2018 8:03 AM
Phần 2: “Có ai đi, thương về trường xưa?” Vừa lách qua các đại biểu là phụ huynh học sinh đến dự lễ, tôi vừa tranh thủ nhìn sang hàng ghế thứ ba bên k[...]
Ký sự TÔI VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ – Phần 1 Ký sự TÔI VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ – Phần 1
Thu, 03 / 2018 7:36 AM
Phần 1: “Hỏi lá, hỏi hoa chỉ thấy im lìm…” “Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ  Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ Bên hiên hằng giờ tìm những [...]
Theo dấu chân xưa – ngày thứ 2 (01/12/2017) Theo dấu chân xưa – ngày thứ 2 (01/12/2017)
Sun, 12 / 2017 10:49 PM
Sau một chặng đường khá xa, đoàn chiêm bái Phật tích của chúng tôi đã theo dấu chân xưa đến thành Xá-vệ (Savatthi hay Sravasti), một địa danh rất quen[...]
Theo dấu chân xưa- Ngày đầu tiên (29-11-2017) Theo dấu chân xưa- Ngày đầu tiên (29-11-2017)
Thu, 12 / 2017 9:01 PM
Trên những con đường chúng ta đi, trước những ngã đường, chúng ta có thể phân vân chọn lựa tìm cho mình một lối. Nhưng có những con đường thẳng tắp, c[...]
Nhật ký của Mẹ là cuộc đời của con Nhật ký của Mẹ là cuộc đời của con
Wed, 09 / 2017 10:11 PM
Mùa Vu Lan đến, ở vai trò một người vừa là ba vừa là mẹ từ khi con mới tượng hình, chắc cũng cần có một bài viết nói về người mẹ đơn thân này con trai[...]