Hôm nay, ngày mồng 6 tết Giáp Thìn, tại Chùa Vạn Thiện (Viện Chuyên Tu), Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiều đoàn Phật tử đã đến chùa Lễ Phật và mừng khánh tuế Thầy. Dưới đây là một số hình ảnh của các đoàn Phật tử đã đến viếng Chùa Vạn Thiện […]

Hôm nay, ngày mồng 6 tết Giáp Thìn, tại Chùa Vạn Thiện (Viện Chuyên Tu), Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiều đoàn Phật tử đã đến chùa Lễ Phật và mừng khánh tuế Thầy. Dưới đây là một số hình ảnh của các đoàn Phật tử đã đến viếng Chùa Vạn Thiện trong ngày mồng 6 Tết Giáp Thìn: