Ngày 5/5/2023, trong chương trình hoằng Pháp tại Nhật, Thượng toạ Thích Thiện Thuận tiếp tục chia sẻ Pháp thoại phần 2 tại chùa Đại Nam, Himeji, Nhật Bản qua chủ đề “Bóng Mây Nơi Xứ Phù Tang”. Nội dung bài giảng Thượng toạ chia sẻ đến quý Phật tử Việt Nam xa xứ rằng […]

Ngày 5/5/2023, trong chương trình hoằng Pháp tại Nhật, Thượng toạ Thích Thiện Thuận tiếp tục chia sẻ Pháp thoại phần 2 tại chùa Đại Nam, Himeji, Nhật Bản qua chủ đề “Bóng Mây Nơi Xứ Phù Tang”.

Nội dung bài giảng Thượng toạ chia sẻ đến quý Phật tử Việt Nam xa xứ rằng “Các con phải luôn ghi nhớ đến công ơn và tình thương của cha mẹ, nơi đất khách này nổ lực làm ăn cho chân chánh, có thể tự lo cho bản thân mình và phụng dưỡng cha mẹ khi còn sanh tiền”

Buổi Pháp thoại đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng khi nghĩ về đấng song thân của những con tha hương.