Ngày 7/5/2023, Pháp thoại phần 4 với chủ đề “Bình Yên Kiếp Đời Trên Đất Khách” trong chuyến hoằng Pháp tại Nhật của Thượng toạ giảng sư Thích Thiện Thuận chia sẻ tại chùa Đại Ân, Tp Honjo, Tỉnh Saitama, Nhật Bản thu hút gần 200 thính giả những người con Việt đang xa quê […]

Ngày 7/5/2023, Pháp thoại phần 4 với chủ đề “Bình Yên Kiếp Đời Trên Đất Khách” trong chuyến hoằng Pháp tại Nhật của Thượng toạ giảng sư Thích Thiện Thuận chia sẻ tại chùa Đại Ân, Tp Honjo, Tỉnh Saitama, Nhật Bản thu hút gần 200 thính giả những người con Việt đang xa quê làm việc, sinh sống tại xứ Phù Tang.

Bài Pháp thoại Thầy đã chia sẻ cho đại chúng Phật tử về Pháp hành hỷ xả và bao dung. “Bởi vì nơi xa xứ này có rất nhiều khó khăn và bất đồng, đặc biệt là về ngôn ngữ, khi con người không hiểu rõ nhau sẽ dễ dàng hiểu lầm và dẫn đến những khó khăn bất lợi. Chính vì lẽ đó mà mỗi hành giả cần phải áp dụng tinh thần bao dung và tha thứ, không so đo toan tính lợi ích cho bản thân, biết buông xuống những điều giận hờn để giử vững tinh thần sáng suốt trong mọi công việc. Ngoài ra mỗi người các con cần phải cố gắng học hỏi và làm mới mỗi ngày để nâng cao tri thức và thu phục nhân tâm người khác bằng chính năng lực của mình. Có như vậy thì cuộc sống xa quê này sẽ tốt đẹp hơn”

Trước thời Pháp thoại, sư Trụ trì đã thỉnh Thầy quang lâm vườn rau tham quan và chụp ảnh lưu niệm cùng đạo tràng Phật tử.