Kính mời chư vị cùng đón xem bản tin cuối ngày của Viện Chuyên Tu, gồm những tin tức sau đây: Viện Chuyên Tu: • TT. Thích Thiện Thuận chia sẻ pháp thoại “Hạnh viễn ly” (P2) tại Trường hạ chùa Vạn Thiện • Trai đàn Dược Sư cầu an tại Trường hạ chùa Vạn […]

Kính mời chư vị cùng đón xem bản tin cuối ngày của Viện Chuyên Tu, gồm những tin tức sau đây:

Viện Chuyên Tu:

• TT. Thích Thiện Thuận chia sẻ pháp thoại “Hạnh viễn ly” (P2) tại Trường hạ chùa Vạn Thiện

• Trai đàn Dược Sư cầu an tại Trường hạ chùa Vạn Thiện

• TT. Thích Thiện Thuận giáo giới hành giả An cư tại chùa Huê Lâm

Trong nước:

• Phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương thăm và cúng dường các hạ trường Ni tại tỉnh miền Tây Nam Bộ

• Đẩy mạnh tuyên truyền PCCC tại các cơ sở tôn giáo

Viện Chuyên Tu