Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu NI Phật Kính thưa quý nam nữ Phật tử xa gần! Sau hơn một tháng kêu gọi và lên kế hoạch cúng dường trường hạ, Ban thiện nguyện (BTN) Ánh Đạo đã đón nhận những ân tình và lòng tịnh tín của quý bà con Phật tử xa […]

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu NI Phật

Kính thưa quý nam nữ Phật tử xa gần!

Sau hơn một tháng kêu gọi và lên kế hoạch cúng dường trường hạ, Ban thiện nguyện (BTN) Ánh Đạo đã đón nhận những ân tình và lòng tịnh tín của quý bà con Phật tử xa gần gửi về cúng dường trường hạ.

Ngày 12/07/2022 (Nhằm ngày 10/06/Nhâm Dần) BTN đã tổ chức đoàn đến các trú xứ tại Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu dâng cúng tịnh tài và phẩm vật đến quý chư Tôn đức nơi các hạ trường.

BTN xin được công bố danh sách quý Phật tử xa gần phát tâm cúng dường như sau:

TM. BTC

ĐĐ. Thích Thiện Hưng 

Ghi chú: Có những vị Phật tử phát tâm cúng dường nhưng không để tên nên BTC tạm ghi ẩn danh. Số lượng quý Phật tử gửi cúng dường thông qua tài khoản và trực tiếp đến các thành viên nên không sao tránh khỏi những sai sót, nếu quý vị nào chưa thấy tên và tịnh tài đã phát tâm vui lòng liên lạc Phật tử Vạn Ngọc Thư ký BTN để bổ sung.