Ngày: 08/03/2018

Vạn Thiện Giới Trường Vạn Thiện Giới Trường
T5, 03 / 2018 7:08 Sáng
Sáng ngày 05/3/2018 (nhằm 18 tháng Giêng năm Mậu Tuất) theo sự họp bàn và thống nhất của chư Tôn đức Tăng, Ni ẩn tu khu vực làng Vạn Hạnh, núi Thị Vải[...]