Ngày: 01/03/2018

Lễ cầu an đầu năm tại Viện Chuyên Tu 1 Lễ cầu an đầu năm tại Viện Chuyên Tu 1
T5, 03 / 2018 12:35 Sáng
Hành hương thập tự Mùng bảy, mùng tám tháng giêng trời quang đãng và yên bình, những cánh mai đào theo từng làn gió nhẹ bay cuốn về tận cuối chân trời[...]