Tháng: 02

Đôi bờ sống chết Đôi bờ sống chết
T7, 02 / 2018 11:11 Sáng
Thuở xưa, vua Hòa Mặc ở vùng biên cương chưa từng thấy được Tam bảo và sự giáo hóa vi diệu của bậc thánh, chỉ biết phụng thờ phạm chí, ngoại đạo, yêu [...]
Món quà cho bạn Món quà cho bạn
T7, 02 / 2018 11:09 Sáng
Thuở xưa, lúc đức Phật tại thế, vua Phất-gia-sa và vua Bình-sa là một đôi bạn thân. Lúc ấy vua Phất-gia-sa chưa biết gì về đạo Phật. Một hôm, ông làm [...]
Tâm bệnh hay thân bệnh Tâm bệnh hay thân bệnh
T6, 02 / 2018 11:22 Chiều
Thuở xưa, ở nước Xá-vệ có đại trưởng giả Tu-đạt (Cấp Cô Độc) đã chứng quả Tu-đà-hoàn. Ông có người bạn thân là trưởng giả Hảo Thí không tin đạo Phật v[...]
Cầm đuốc giữa ban ngày Cầm đuốc giữa ban ngày
T6, 02 / 2018 12:19 Chiều
Thuở xưa, đức Phật ở tinh xá Mỹ Âm, nước Câu-thiểm-ni, Ngài giảng giải rộng rãi chánh pháp cho bốn chúng đệ tử. Khi ấy có một đạo sĩ phạm chí tri thức[...]
Chút tình gởi người ra đi Chút tình gởi người ra đi
T6, 02 / 2018 9:08 Sáng
Thật là đột ngột đến độ không thể tin, không muốn tin, rằng em đã bất ngờ ra đi. Cuộc ra đi không báo trước để lại trong lòng những người hôm nay nhận[...]
Viện Chuyên Tu ngày mùng 6 tháng giêng Viện Chuyên Tu ngày mùng 6 tháng giêng
T5, 02 / 2018 10:08 Sáng
Mùng sáu tháng giêng hương xuân còn đượm, tiết xuân vẫn còn nồng thắm bên những đóa mai đào nở rộ. Và Viện Chuyên Tu vẫn hòa theo niềm vui xuân, đón t[...]
TIN BUỒN TIN BUỒN
T4, 02 / 2018 6:40 Chiều
TIN BUỒN NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Đạo tràng Viện Chuyên Tu và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: – Phật tử: LÊ VĂN LỢI – Pháp[...]
Khánh tuế Ân sư Khánh tuế Ân sư
T3, 02 / 2018 5:38 Sáng
Nam mô A Di Dà Phật. Kính bạch Sư phụ !  Lời nói đầu tiên con xin kính chúc Sư phụ được nhiều sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, Phật sự [...]