Sun, 05 / 2017 5:25 AM | Thiện Hưng

Trải vô lượng kiếp tu nhân
Cung trời Đâu Suất giáng trần đản sanh
Lâm – Tỳ – Ni một sáng tinh anh
Ma Da Hoàng hậu vin cành vô ưu
Sen vàng bảy đoá nâng niu
Bước chân Bồ-tát xuống miền trần gian.

Hoà cùng niềm hân hoan của Tăng tín đồ Phật giáo khắp năm châu bốn biển, Viện Chuyên Tu cũng náo nức chuẩn bị Lễ Tắm Phật vào Khoá Huân tu lần thứ 42 được tổ chức vào ngày 14/5/2017 tại Viện Chuyên Tu 2 (Lộc An, Long Thành, Đồng Nai).

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh đại chúng cùng nhau chuẩn bị Lễ Tắm Phật:

 

 

Bài viết cùng chuyên mục