Sat, 07 / 2017 10:00 PM | Thiện Hưng

Ngày 20/7/2017 (nhằm 27/6 âm lịch) TT. Thích Thiện Thuận, Phó BTS-Kiêm Trưởng BHP-GHPGVN tỉnh BR-VT, đã quang lâm về chùa Liên Trì (Tp. Vũng Tàu) thuyết giảng cho chư Tăng Ni của hạ trường. Thượng toạ Giáo thọ sư thuyết giảng về “Vai trò của Giới luật trong đời sống”. Vì Giới luật của đạo Phật phát triển con người trên nền tảng đạo đức, ứng dụng Giới vào đời sống giúp tâm an định, góp phần xây dựng xã hội phồn vinh. Từ những vi phạm ảnh hưởng đến đời sống của chư Tăng, sự ảnh hưởng của Tăng đoàn với xã hội, Đức Phật chế Giới luật. Đến khi Đức Phật nhập diệt vào kỳ kiết tập kinh điển lần thứ nhất, chính Tôn giả Ưu-Ba-Ly – Trì Giới đệ nhất – đã trùng tuyên lại tất cả Giới được Đức Phật chế. Nội dung này được tất cả 500 vị A-la-hán đồng ý giữ nguyên những gì Đức Phật đã chế, không thêm cũng không bớt. Do vậy, là sứ giả thực thi sứ mệnh làm đẹp cuộc đời, người tu sĩ quán triệt trì giới trên nền tảng của từ bi tâm. Dụng tâm như thế, 3 nghiệp được thanh tịnh thì cuộc sống được thanh tịnh, và chắc chắn quốc độ thanh tịnh. Muốn vậy, người tu sĩ phải thấu triệt tầm quan trọng của Giới luật với con đường tu tập của mình: Tiếng khen làm vật ngoài tai, lợi dưỡng như bụi bám vào mắt. Nhưng Giới luật chính là nền tảng đạo đức, cũng là gốc của cây thiền định và hoa quả trí huệ.

Đáp lại sự cầu thỉnh thiết tha như thiện tài đồng tử quỳ trước sắc y vàng của chư Tăng, Ban chức sự hạ trường đã hoan hỷ cho phép thiết lễ Trai Tăng tại chùa Liên Trì để mở ruộng phước cho quý Phật tử gieo trồng hạt giống lành.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

Thời thuyết pháp

Lễ Trai Tăng

Bài viết cùng chuyên mục