T2, 04 / 2017 7:19 Sáng | Thiện Hưng

Ngày 16/04/2017 lúc 8 giờ 30 tại chùa Hoàng Long – Tp. In Choen, trong khóa tu học Phật Pháp lần thứ 5 kì 2 tại Hàn Quốc, TT. Thích Thiện Thuận – Trưởng BTC khóa tu đã có thời thuyết giảng qua chủ đề: “Thiền tịnh song tu”. Trong buổi thuyết giảng thượng Tọa giảng sư đã chia sẻ về cách hành trì của người Phật tử và các định kiến của người tu tập thông qua các pháp môn. 

Tất cả các pháp môn của đức Phật từ Thiền, Tịnh, Mật… đều đưa đến cứu cánh giải thoát. Thế nhưng, chúng ta vì mê lầm nên không thấy được điều đó, lầm chấp vào các pháp môn mà không hóa giải được trong lúc tu tập, vô tình ta bị trói buộc vào đó làm tăng thêm ngã chấp khi tu tập. Người Phật tử có chánh kiến, nhìn nhận ra các pháp môn đều dung hòa nhau, đều có điểm giống nhau, mang đến sự cứu cánh giác ngộ. Ví như ngón tay chỉ mặt trăng, chúng ta nương theo ngón tay để thấy mặt trăng, các pháp môn tu học cũng vậy, chúng ta nương vào pháp môn để tu học, mục đích cứu cánh là được sự an lạc trong nội tâm và hướng về giác ngộ. 

Cuối thời pháp thoại thượng Tọa giảng sư mong rằng các hành giả nên nhìn nhận các pháp môn tu, dù Thiền hay Tịnh một cách dung hòa và mục đích làm sao để vận dụng tu học có sự an lạc thực sự mang lại bình an trong cuộc sống và đạt đến sự cứu cánh ở mai sau.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh trong thời thuyết giảng:

Bài viết cùng chuyên mục