Thu, 07 / 2017 7:17 AM | Thiện Hưng

         Ngày 8/7/2017 (nhằm 15/6 âm lịch), TT. Thích Thiện Thuận đã thuyết giảng tại trường hạ chùa Kiều Đàm (làng Vạn Hạnh, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, BR-VT) với chủ đề “Vai trò của Giới luật với đời sống Tăng già” cho Ni chúng tại hạ trường.

         Đối với người xuất gia, Giới chính là hơi thở. Cho nên việc thọ Giới và giữ Giới là điều hết sức quan trọng xây đắp đạo hạnh của một tu sĩ. Khởi thuỷ của vấn đề Giới luật được đặt ra từ thời Đức Phật còn tại thế. Duyên khởi từ những vi phạm không mang đến giải thoát, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Phật pháp, sự hoà hợp chúng trong Tăng đoàn, Đức Phật chế Giới luật. Hoàn toàn không áp đặt chính là sự khác biệt giữa Giới luật của đạo Phật và luật của các tôn giáo khác. Mục đích của người xuất gia tuân thủ giới luật là hướng tới Niết-bàn. Sự giản tiện dần dần làm mất đi quy củ của thiền gia. Do vậy, một Sa-môn khi thọ Giới rồi nhất định phải thực tập liên tục mới có thể phát ra năng lực tự tâm, đó chính là công năng của Giới. Để tác thành Sa-môn pháp cần có 7 điều sau:

  1. Biết tàm quý
  2. Thân hành thanh tịnh
  3. Khẩu hành thanh tịnh
  4. Ý hành thanh tịnh
  5. Mang sống thanh tịnh
  6. Hộ trì các căn
  7. Chú tâm tỉnh giác

        Giới luật là biệt giải thoát mang người thọ trì đến những cảnh giới an lạc từ tâm nên còn gọi là thanh lương. Người trì giới điều phục hay chế ngự mình bằng chính sự tỉnh giác kham nhẫn qua sự thực hành mỗi ngày trên 3 phương diện nói, làm, suy nghĩ. Giới luật không chỉ lợi lạc cho giới xuất gia và Phật tử tại gia, mà lợi lạc cho cả cộng đồng vì trì Giới là xây dựng đời sống đạo đức hướng thượng.

         BBT xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục