T6, 07 / 2017 7:24 Sáng | Thiện Hưng

Ngày 05/07/2017, TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Khoá tu mùa hè chùa Hội Đức (Tp. Vĩnh Long). Như một lời tâm sự chân tình gửi đến tất cả khoá sinh, Thượng toạ đã chia sẻ chủ đề “Đạo làm con”. Trong bản kinh nguyên thuỷ tên gọi Kinh Thiện Sanh, một lần vào thành khất thực, Đức Phật đã gặp chàng thanh niên hiếu đạo tên Thiện Sanh lễ lạy 6 phương. Nhưng Thiện Sanh vì hiếu đạo lễ lạy mà không hiểu ý nghĩa, nên đã xin Đức Phật chỉ dạy. Nhân đây, Đức Phật đã dạy về đạo hiếu làm con:

Kẻ làm con phải kính thuận cha mẹ với 5 điều:

1. Cung phụng không để thiếu thốn
2. Muốn làm gì thưa cha mẹ biết
3. Không trái điều cha mẹ làm
4. Không trái điều cha mẹ dạy
5. Không cản chánh nghiệp mà cha mẹ làm

Thượng toạ giảng sư lần lượt phân tích cặn kẽ 5 điều trên và nêu những ví dụ trong đời sống hàng ngày để các khoá sinh có thể ghi nhớ mà thực hiện. Vì sao? Báo hiếu không phải là đợi đến khi trưởng thành kiếm nhiều tiền cung phụng món ngon vật lạ, hoặc khi cha mẹ quá vãng mới khóc lóc, thiết đãi mâm cao cỗ đầy ngày giỗ. Không phải như thế! Báo hiếu là làm ngay những việc cần làm trong đời sống hiện tại – khi cha mẹ còn có thể nghe, có thể thấy, có thể cảm nhận và luôn an tâm vì mình có những đứa con biết sống hiếu đạo. “Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật” đó là điều Thượng toạ nhấn mạnh về đạo làm con để các bạn khoá sinh luôn tâm niệm về cách ứng xử đúng nghĩa từ bây giờ cho đến khi trưởng thành.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục