Sun, 06 / 2017 7:53 PM | Ban Biên tập

        Vào lúc 08 giờ 30 sáng ngày 17/6/2017, TT. Thích Thiện Thuận có buổi giảng tại trường hạ chùa Như Ý, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Được biết đây là trường hạ của Ban trị sự GHPGVN Châu Đức dành cho Chư Tăng trong huyện. Khoảng 150 hành giả Tăng Ni tập trung về hội trường vào ngày chủ nhật hàng tuần để sinh hoạt, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong tư duy, công phu nhằm sách tấn và hỗ trợ nhau khi thừa hành các công tác Phật sự.

         Để khơi lại tinh thần dõng mãnh của sơ phát thiện tâm, Thượng tọa đã chia sẻ với chư hành giả với chủ đề “Tâm nguyện của Thắng Man phu nhân”. Tại vương quốc A-du-xà, Thắng Man phu nhân đã phát khởi niềm tin thanh tịnh đối với Đức Thế Tôn và giáo pháp của Ngài sau khi đọc bức thư tay của mẫu hậu Mạt-lợi được nội thị chuyển đến từ kinh thành Xá-vệ. Chưa từng biết Đức Phật, chưa từng nghe Đức Phật nói pháp, chưa từng được diện kiến Đức Phật, thế mà Thắng Man phu nhân đã phát khởi những thệ nguyện cao cả trên nền tảng vô ngã vị tha rất đáng tôn kính… Với sức mạnh từ lòng chân thật của Thắng Man phu nhân, Đức Phật đã thị hiện trước sắc vàng rực rỡ tại cung điện A-du-xà khen ngợi, thọ ký cho Thắng Man phu nhân thành tựu những thệ nguyện cao cả ấy và thành Phật hiệu là Phổ Quang Như Lai.

         Thượng tọa chia sẻ, tâm nguyện và hành động của Thắng Man phu nhân rất đáng để cho hành giả an cư suy nghĩ về những nghịch lý trong đời sống của Tu sĩ chúng ta hiện nay: Vì sao sơ tâm đã phát rất mãnh liệt trong ngày đầu tiên được thế phát xuất gia, thế mà năm tháng dần già trôi qua, khi tuổi đời chồng chất, thì tâm nguyện ban đầu kia lại ẩn mình sau những bình phong của Phật sự đa đoan, ngoại duyên vây bủa, chúng sanh cần cầu… Hy vọng rằng tiếng vọng từ đại nguyện của Thắng Man phu nhân sẽ giúp cho chư hành giả chúng ta hồi sinh lại sơ tâm và khéo giữ gìn nó cho đến ngày cuối cùng của kiếp người giả tạm.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại Trường hạ chùa Như Ý, huyện Châu Đức:

TT. Thích Chiếu Hiền – Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Châu Đức

Bài viết cùng chuyên mục