T3, 10 / 2016 9:44 Sáng | Thiện Hưng

Thầy là vì sao sáng
Là tiếng nói từ tâm
Đưa con vào cửa đạo
Xa lánh mọi lỗi lầm
Đêm qua ngồi suy nghiệm
Giữa dòng đời oái ăm
Lắng nghe lòng thanh thản
Trước dao động thế trần
Đường đời muôn vạn hướng
Tình Thầy mãi còn đây
Mong con tìm bến giác
Dù thế cuộc bủa vây
Nay con đã về đến
Uống chén trà Tào Khê
Ngoài trời mưa dứt tạnh
Phủi sạch chốn bờ mê.

Tánh Thiện

dalat45

Bài viết cùng chuyên mục