Sat, 10 / 2017 5:24 PM | Thiện Hưng

Nhận được tin Phật tử: Trang Mỹ Vân, pháp danh Diệu Hà, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh, nơi cư trú: 경기도 안산시 단원구 신길동 1420- 5. 201, Hàn Quốc, vừa tạ thế vào ngày 07 tháng 10 năm 2017, hưởng dương 42 tuổi.

Chư Tăng Viện Chuyên Tu, Ban tổ chức Khóa tu học Phật pháp lần thứ 6 tại Hàn Quốc, toàn thể Phật tử Viện Chuyên Tu và cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc thành kính phân ưu cùng gia đình.

Kính nguyện hương linh siêu sanh Lạc Quốc.

 

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

TT. Thích Thiện Thuận

Bài viết cùng chuyên mục