Mon, 12 / 2015 11:38 PM | Ban Biên tập

THÔNG BÁO
V/v Lễ Tiểu tường Sư Ông và Tổng kết năm 2015

———————————————-

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa quý vị Phật tử,

Trân trọng kính mời Quý Phật tử về tham dự:

1. Lễ Tiểu tường Sư Ông:

Ngày 16/01/2016 (nhằm 07/12 âm lịch):

– 10 giờ 00: Cúng dường Trai tăng tại Viện Chuyên Tu 1;

– 18 giờ 30: Lễ thắp nến Tưởng niệm tại Viện Chuyên Tu 2;

2. Lễ Tổng kết Đạo tràng Huân tu (Viện Chuyên Tu 2):

Ngày 17/01/2016 (nhằm 08/12 âm lịch):

          – 07 giờ 30: Thi Giáo lý;

          – 08 giờ 30: Lễ Tổng kết (có chương trình riêng);

          – 09 giờ 30: Chương trình “Theo dấu chân Thầy”;

          – 11 giờ 00: Thưởng lãm phố Ẩm thực;

          – 13 giờ 30: Quy y Tam bảo.

Để lưu dấu hành trình tu học giữa muôn ngàn chướng duyên của đời thường, thân mời Quý Phật tử hành giả hoan hỷ viết cảm nhận của mình sau 1 năm tham gia đạo tràng Huân tu tại Viện Chuyên Tu 2, bài viết xin gửi về địa chỉ Viện Chuyên Tu, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; hoặc gửi về hộp thư điện tử:  vienchuyentu@yahoo.com / vienchuyentu.net@gmail.com. 

Trụ trì,

TT. Thích Thiện Thuận.

Bài viết cùng chuyên mục