Tue, 08 / 2017 10:23 AM | Ban Biên tập

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

       Kính thưa Quý bà con Phật tử,

       Thuở xưa, khi Đức Phật giáo hóa tại tinh xá Kỳ Hoàn ở nước Xá-vệ, cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên, thưa rằng: “Bạch đức Thế Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng người phước điền?”

       Đức Thế Tôn dạy bằng bài kệ tụng sau:

Học, Vô học trong đời
Đáng tôn, đáng phụng kính
Các ngài tu chánh thân
Miệng, ý cũng chánh hành
Ruộng tốt cho tại gia
Cúng dường được phước lớn.

       Để tạo nhân duyên cho bà con Phật tử tu tạo phước điền trong tu học, Viện Chuyên Tu 1 tại làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ Tự tứ – Dâng y và cúng dường Trai Tăng cho 50 vị Tăng vào ngày thứ hai 04/9/2017 (nhằm 14/7 âm lịch) theo chương trình như sau:

  • 07 giờ 30: Phật tử vân tập, điểm tâm;
  • 08 giờ 30: Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu;
  • 10 giờ 00: Chư Tăng khất thực;
  • 11 giờ 00: Cúng dường Trai Tăng;
  • 12 giờ 00: Phật tử dùng cơm;
  • 14 giờ 00: Thi Giáo lý căn bản;
  • 15 giờ 00: Các Chú Tiểu thi nấu ăn;
  • 16 giờ 30: Hoàn mãn.

       Quý Phật tử phát tâm cúng dường Trai Tăng, pháp y, tứ sự, vật thực sớt bát khất thực… xin hoan hỷ liên hệ Văn phòng Viện Chuyên Tu qua số điện thoại 0254 387 6947 để quý Thầy tiện sắp xếp và chuẩn bị cho chu đáo.

       Xin lưu ý: Quý vị liên hệ buổi sáng gặp thầy Thiện Đức, buổi chiều gặp chú Thiện Thủ; hạn cuối đăng ký: ngày 02/9/2017 (12/7 âm lịch).

Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ buồng sau dâng thầy
Ai về tôi gửi đôi giày
Phòng khi mưa nắng mẹ thầy tôi mang.

       Đọc lời ca dao xưa mà lòng thấy nao buồn bởi Thầy mẹ (cha mẹ) không còn để con cái phụng dưỡng, dành trọn lòng thành kính đối với Tam bảo tu tạo phước điền hồi hướng cho song thân cũng chính là một cách báo đáp thâm ân trong muôn một.

       Kính chúc Quý vị nhiều an lạc trong tình thương yêu của người thân.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Trụ trì

Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Bài viết cùng chuyên mục