T3, 02 / 2017 8:26 Chiều | Ban Biên tập

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nếu có ai hỏi Diệu Thuận ngày nào vui nhất của tuổi già, Diệu Thuận sẽ mạnh dạn trả lời, những ngày nhập khóa tu pháp môn hồng danh bửu sám, kể từ đầu nhập khóa tu đến nay là 2016, con mới dám mạo muội viết lên đôi dòng cảm tưởng mà không ngại lời lẽ vụng về, ý tứ thô thiển của mình để trút cạn đi những gì mình muốn nói cảm giác đầu tiên của con.

Khi mới đặt chân vào tu viện bao nhiêu sự ngạc nhiên hiện ra trước mắt con nhìn thấy một rừng người tham dự lần lượt từng hàng ghi danh đăng ký khóa tu, cảm tưởng của con nghĩ ra một điều rằng! Đây là nơi đăng ký giấy về Cực lạc lòng con cảm thấy hân hoan là lạ, nhất là tiếng niệm Phật đã dệt thành vần thơ thắm tình đạo vị hòa quyện vào thời thuyết pháp.

Nơi đây gởi chút tình thương
Ngàn mây tưởng niệm bốn phương tựu về
Nơi đây khúc nhạc Bồ đề
Hiến đạo đáp đền thế tôn

Tiếng niệm Phật hòa lẫn tiếng chuông mỏ nhịp nhàn, ngân nga trầm bổng, làm cho tâm hồn con lâng lâng nghĩ mình được hòa nhập vào thánh chúng. Thật vậy, bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu ưu ái bao nhiêu hoài bảo, đều được gói trọn vào câu Hồng danh sám hối, con thành tâm cung kính Thầy trụ trì người đã cho con có được cuộc sống mới, tạo cho đời con có thêm hương vị giải thoát, Thầy đã từng dạy chúng con, trong tất cả hạnh nguyện cúng dường, cúng dường pháp là hạnh nguyện cao cả nhất! Giúp chúng con chất liệu xây dựng ngôi nhà Cực lạc thế gian, được nghe những dòng suối pháp của những bậc Giáo thọ, như những giọt nước cam lồ lan tỏa khắp nhân gian, gieo hạt giống Bồ đề vào tâm thức mọi loài và mọi giới, hầu làm tư tưởng đưa chúng con về nhà an dưỡng cảnh Tây phương, để thực hạnh giải thoát, một con đường vắn tắt để thành tựu pháp môn. Giờ đây, cuộc đời con như bước sang trang giấy mới, con như bừng tỉnh lại sau những năm tháng đi hết chùa này đến chùa khác, hết tầm sư nọ đến thầy kia để tìm tòi học hỏi cách tu hành. Hôm nay, chư Tôn đức chỉ dẫn rành rẽ, đây là điểm tựa tâm linh, không còn nghi ngờ chần chờ gì nữa, phải thực hành tu tập ngay thôi.

Con thành kính tạ ơn Chư Phật, chư tổ xin thành tâm tri ân Thầy đã dìu dắt chúng con đi đúng điểm tựa, trên lộ trình tu tập giải thoát. Giờ đây, con chấp tay thành kính xin tạ hồng ân Tam bảo đã cho con gặp được thầy lành bạn tốt, gặp được thiện trí thức tại Viện tu học.

Xin đảnh lễ hướng nguyện chư Bồ tát hộ pháp gia bị cho ngôi già-lam ngày càng có thêm nhiều vị Tăng tài đức, để có thể thêm suối nguồn tịnh độ, chánh pháp được mãi trường tồn, cho ánh sáng giải thoát chiếu rạng nơi nơi, đưa kẻ mê quay về bờ giác.

Xin hồi hướng pháp giới chúng sanh
Tâm xuân rộn rã đón mừng ngày
Trang nghiêm thanh tịnh an lành nhỉ
Xuân lòng tràn ngập nhớ Như Lai
Một lần nữa con thành kính chúc chư Tôn thiền đức
Phước thọ miên trường
Phật sự viên thành
Chúng sanh dị độ
Xin chúc toàn thể Đạo tràng quí đạo hữu luôn sống an lành trong chánh pháp.

Nam mô đại hoan hỉ Bồ tát Ma ha tát

Phật tử: Diệu Thuận

Bài viết cùng chuyên mục