Sat, 01 / 2017 12:01 PM | Ban Biên tập

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

VIỆN CHUYÊN TU

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 064 387 6947 – 061 263 0013
Email: vienchuyentu@yahoo.com – Website: vienchuyentu.com
 ———————————————————————-

LỊCH HUÂN TU NĂM 2017

HUÂN TU DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH GHI CHÚ

Huân tu lần 39

19/02/2017 23/01/ Đinh Dậu Lễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 40 19/03/2017 22/02/ Đinh Dậu  
Huân tu lần 41 23/04/2017 27/03/ Đinh Dậu Lễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 42 21/05/2017 26/04/ Đinh Dậu LỄ PHẬT ĐẢN
Huân tu lần 43 18/06/2017 24/05/ Đinh Dậu Lễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 44 16/07/2017 23/06/ Đinh Dậu  
LỄ VU LAN 20/08/2017 29/6N/ Đinh Dậu Lễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 45 17/09/2017 27/07/ Đinh Dậu  
Huân tu lần 46 15/10/2017 26/08/ Đinh Dậu Lễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 47 19/11/2017 02/10/ Đinh Dậu  
Huân tu lần 48 17/12/2017 30/10/ Đinh Dậu Lễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 49 21/01/2018 05/12/ Đinh Dậu  LỄ TỔNG KẾT

 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHÁC

– Khóa Tu học lần thứ 5 tại Hàn Quốc: Ngày 07-16/04/2017 (25-26/03 âm lịch)
– Giỗ Tổ tại Tổ đình Long Khánh – Châu Đốc: Ngày 21-22/04/2017 (25-26/03 âm lịch)
– Lễ Húy kỵ Sư Ông khai sơn Viện Chuyên Tu: Ngày 23-24/01/2017 (07-08/12 âm lịch)

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục