T2, 12 / 2015 3:53 Chiều | Thiện Hưng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
VIỆN CHUYÊN TU
Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061. 264 0013 – 064. 387 6947
Email: vienchuyentu@yahoo.com Website: vienchuyentu.com

 

LỊCH HUÂN TU NĂM 2016

 

Huân tu Ngày dương lịch Ngày âm lịch Ghi chú
Lần thứ 27

17/01/2016

08/12

LỄ TỔNG KẾT NĂM 2015

Lần thứ 28

20/03/2016

12/02

      Lễ Quy y
Lần thứ 29

17/04/2016

11/03

Lần thứ 30

15/05/2016

09/04

LỄ PHẬT ĐẢN

Lần thứ 31

19/06/2016

15/05

Lần thứ 32

17/07/2016

14/06

Lễ Quy y

Lần thứ 33

14/08/2016

12/07

LỄ VU-LAN

Lần thứ 34

18/09/2016

18/08

Lễ Quy y

Lần thứ 35

16/10/2016

16/09

Lần thứ 36

20/11/2016

21/10

Lễ Quy y

Lần thứ 37

18/12/2016

20/11

Lần thứ 38

15/01/2017

18/12

LỄ TỔNG KẾT NĂM 2016

* Lưu ý:

  • Khóa Huân tu một ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều.
  • Hành giả phát tâm quy y Tam bảo vui lòng liên hệ đăng ký tại Ban thư ký.

Thân mời quý hành giả về tham dự.

Chúc quý vị thân tâm an lạc!

BBT website

LICH HUAN TU 2016

Bài viết cùng chuyên mục