Sat, 01 / 2017 11:18 AM | Ban Biên tập

LỊCH HUÂN TU ĐẠO TRÀNG ÁNH TUỆ TẠI TP. HÀ NỘI

Địa chỉ: Chùa Nam Dư Thượng, số 65, ngõ 467, đường Lĩnh Nam,
phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Kỳ Huân tu Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Ghi chú
Lần Thứ 06 12/03/2017 15/02  
Lần Thứ 07 09/04/2017 13/03  
Lần Thứ 08 14/05/2017 19/04  
Lần Thứ 09 11/06/2017 17/05  
Lần Thứ 10 09/07/2017 16/06 (nhuận)  
Lần Thứ 11 13/08/2017 22/06  
Lần Thứ 12 10/09/2017 20/07 Lễ Vu Lan
Lần Thứ 13 08/10/2017 19/08  
Lần Thứ 14 12/11/2017 24/09  
Lần Thứ 15 10/12/2017 23/10  
Lần Thứ 16 14/01/2018 28/11  
Lần Thứ 17 11/02/2018 26/12 Lễ Tổng Kết Năm 2017


Ghi chú:
 Tổ chức vào ngày chủ nhật, tuần lễ thứ 2 trong tháng.

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục