Mon, 05 / 2017 9:27 PM | Thiện Hưng

Nhân mùa Khánh Đản PL 2561 – DL 2017, Viện Chuyên Tu cũng hân hoan tổ chức Lễ Tắm Phật vào ngày 14/5/2017 (nhằm 19/4 âm lịch).

Lễ Tắm Phật được diễn ra trang nghiêm với hơn 3.000 Phật tử từ khắp nơi tựu hội nô nức như niềm hoan hỷ của dân chúng kinh thành Ca Tỳ La vệ hơn 2.500 năm trước. 2 lễ đài được thiết trí bằng hoa lài thanh khiết ngát hương. Ở giữa là tôn tượng Đức Bổn sư đản sanh có 9 rồng phun nước. Tất cả dường như là khung cảnh khu vườn Lâm-Tỳ-Ni dưới cây Vô Ưu đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni cả Trời người cùng đảnh lễ.

Đại chúng trang nghiêm chấp tay cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Viện Chuyên Tu quang lâm lễ đài. Nghi thức tắm Phật được cử hàng trang nghiêm vì tất cả trái tim của những người con Phật cùng hoà chung niềm vui ngày Phật Đản. Lòng hân hoan ngập tràn, thứ tự từng hàng Phật tử trang nghiêm trước lễ đài trong tiếng trầm hùng của đại chúng hoà âm bài sám khánh đản:

Hôm nay được tắm cho Như Lai
Trí tuệ quang minh công đức lớn
Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm
Được thấy trần gian hiện pháp thân
Phật không sanh ở Ca–tỳ-la
Cũng chẳng qua đời tại Sa-la
Sống chết thong dong nào quái ngại
Bậc siêu sanh diệt Sa-ky-a
Trăng tròn Vesak, cảnh xinh tươi
Mừng Tất Đạt Đa sanh cõi đời
Rồng múa lượn quanh phun nước tắm
Hoa sen nở ngát dưới chân Người.

Từng hành giả đến trước lễ đài tung hoa và dâng nước lên tôn tượng Đức Phật đản sanh. Thực ra lễ tắm Phật có ý nghĩa rất thiêng liêng đối với người tu tập. Dâng hoa và nước chỉ là hình thức bên ngoài. Phật tánh vốn luôn hằng hữu trong mỗi chúng sanh nhưng luôn bị bụi bặm của phiền não, tham sân che lấp. Nên mỗi lần tắm Phật chính là tìm lại tự tánh thanh tịnh bên trong mỗi người. Phải dùng hoa trí tuệ, hương thơm đức hạnh qua dòng nước từ bi gột rửa tâm mình để Phật tánh hiển lộ. Đó mới là ý nghĩa thực sự của lễ tắm Phật.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh Lễ Tắm Phật tại Viện Chuyên Tu 2:

Bài viết cùng chuyên mục