T3, 07 / 2017 9:10 Chiều | Thiện Hưng

Từ ngày 1-2/07/2017, Cộng Đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc đã tổ chức khóa tu học tại chùa Pháp Vương( 법왕사 ) Thành phố Teku Hàn Quốc.

Khóa tu có sự chứng minh của Trưởng lão Sil-Sang trụ trì chùa Pháp Vương cùng quý kiều bào Phật tử từ các nơi về tham dự.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng quý Phật tử vẫn vân tập về đông đủ và đúng như thời khóa đã hoạch định.

Chương trình khóa tu gồm:

Ngày 01/07/2017, lúc 19 giờ 30, tụng kinh A Di Đà; 20 giờ 30, trà đạo giao lưu; 21 giờ 30, hô canh tọa thiền; 22 giờ, chỉ tịnh.

Ngày 02/07/2017: 6 giờ 30, thức chúng chấp tác; 7 giờ 30, dùng sáng; 8 giờ 30, lạy  Phật;  9 giờ 30, tụng Kinh kinh hành niệm Phật; 12 giờ, thọ trai; 12 giờ 30, chỉ tịnh; 13 giờ, Tụng kinh A Di Đà; 14 giờ 00, thính Pháp; 15 giờ 00, giao lưu ca nhạc Phật giáo; 16 giờ 00, phóng sanh; 16 giờ 30, hoàn mãn.

Khóa tu được Trưởng lão trụ trì rất hoan hỉ và tán thán tinh thần cầu học của Quý Phật tử, đồng thời BTC đón nhận sự chia sẻ và niềm hoan hỉ của nam nữ Phật tử về tham dự.

Tin ảnh: BTC khóa tu

Một số hình ảnh trong khóa tu:

Bài viết cùng chuyên mục