T5, 03 / 2017 4:29 Sáng | Thiện Hưng

Theo lịch sinh hoạt hàng tháng, hơn 1.000 hành giả đã vân tập về Viện Chuyên Tu 2 (ấp Bình Lâm, Lộc An, Long Thành, Đồng Nai) tham dự khoá Huân tu lần thứ 40 vào ngày 19/3/2017.

Khoá Huân tu được tổ chức đều đặn vào ngày chủ nhật giữa tháng với thời khoá chặt chẽ: thính pháp, lạy kinh Vạn Phật, dùng cơm quá đường, kinh hành, thính kinh Đại Bát Niết Bàn, công phu chiều.

Đúng 7g30, đại chúng chấp tay trang nghiêm cung thỉnh Thầy Trụ trì – TT. Thích Thiện Thuận quang lâm pháp toà thuyết giảng chủ đề “Kinh Thắng Man – phần 1”. Thời còn tại thế, Đức Phật có thọ ký cho một nữ cư sĩ thành Phật, đó là Thắng Man Phu nhân. Thắng Man Phu nhân là con gái của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi. Sau khi giác ngộ, vua Ba Tư Nặc liền nghĩ về con gái của mình vốn thông minh tài trí nên cần được biết về giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vua cho sứ giả mang thư cho Thắng Man Phu nhân. Khi đọc thư xong, dù chưa được diện kiến Đức Thế Tôn, Thắng Man Phu nhân vui mừng khởi lòng tin vững chắc tán dương Đức Thế Tôn. Do căn lành gieo trồng nhiều kiếp dù ở nơi đâu cũng gặp và ca tụng Đức Như Lai, Thắng Man Phu nhân được Đức Phật khen ngợi về phát tâm chân thật và thọ ký thành Phật hiệu là Phổ Quang Như Lai. Kinh Thắng Man là đối thoại giữa Đức Phật và Phu nhân Thắng Man, hàm tàng nghĩa lý sâu xa nhưng không tách rời đời sống thường nhật. Bài kinh sẽ được Thầy Trụ trì trình bày tiếp vào kỳ Huân tu lần sau.

Sau thời thuyết pháp, đại chúng cùng lạy 200 lạy Kinh Vạn Phật theo sự hướng dẫn của chư Tăng tự viện. Đầu giờ chiều, đại chúng cùng trang nghiêm thính kinh Đại Bát Niết Bàn – phẩm 16 Bồ Tát do Thầy Trụ trì tuyên đọc.

Khoá huân tu khép lại sau cơn mưa đầu mùa tưới tẩm hạt giống thiện lành sinh trưởng.

Một số hình ảnh Khoá Huân tu

Hành giả huân tập và làm bài thi giáo lý

Thời thuyết giảng chủ đề “Kinh Thắng Man – phần 1”

Khoá lễ kinh Vạn Phật

Đại chúng dùng cơm quá đường và kinh hành

Thời thính kinh Đại Bát Niết Bàn – phẩm 16 – Bồ-tát

Khoá lễ kinh Vạn Phật

Thời công phu chiều

Một số tiểu ban phục vụ khoá Huân tu

Bài viết cùng chuyên mục