T4, 02 / 2017 10:40 Chiều | Thiện Hưng

Ngày 19/2/2017 Viện Chuyên Tu 2 (Lộc An, Long Thành, Đồng Nai) đã hân hoan chào đón Phật tử các nơi về tham dự Khoá Huân tu thứ 39 cũng là khoá huân tu đầu tiên trong năm 2017. Chư Tăng và Phật tử Viện Chuyên Tu mong rằng đây là thiện duyên đại chúng cùng tu học và xây dựng đạo tràng bằng sự thực tập chân chánh của mỗi người.

Khoá Huân tu cũng diễn ra theo chương trình như thường lệ: ôn tập giáo lý, thời thuyết pháp, thính kinh Đại Bát Niết Bàn, khoá lễ Kinh Vạn Phật và công phu chiều.

Trong Khoá huân tu này, để gửi gắm những trăn trở ưu tư của một người Thầy dành cho tất cả đệ tử của mình, Thầy Trụ trì Viện Chuyên Tu đã cho phép Phật tử diễn một vở kịch với chủ đề “Thị phi”. Vở kịch vừa tái hiện những cách ứng xử của hành giả huân tu, vừa là một lời nhắc nhở chung nhưng chân thành góp ý, mong sao người Phật tử tiến tu trong con đường học đạo.

“Hữu oai khả úy, hữu nghi khả kính” Oai nghi của người Phật tử quan trọng trong giao tế vì nó thể hiện sự nỗ lực tu tập của mình và có khả năng nhiếp phục người khác. Mong muốn hành giả luôn xứng đáng là những đứa con của Đấng Từ Phụ qua cách cư xử của mình dựa trên giáo lý Phật giáo thuần tuý, Thầy Trụ trì – TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng đề tài “Nét đẹp người Phật tử”. Một hành giả tu tập dù ở thế gian làm việc gì thì khi bước chân đến cửa thiền đều là chúng sanh quay về với Tam bảo tìm cầu giải thoát. Hành giả đó có nét đẹp từ nội tâm đến hình tướng. Trang phục đơn giản đến chùa, trang nghiêm trong chiếc áo tràng lam cung kính lễ bái,… đều là sự biểu hiện bên ngoài. Một người Phật tử phát tâm làm những công việc bình thường như quét rác,… thực chất là quét dọn tâm của mình, bớt đi tham lam, bớt đi sân hận. Nội tâm trong sáng mới là nét đẹp từ bên trong nhân cách của một người biết tu tập. Sự tu tập chính là sự nỗ lực sửa đổi chính mình qua 3 phương diện lời nói, hành động và suy nghĩ. Khi 3 phương diện này được gạn lọc thanh khiết thì cách cư xử của một người Phật tử sẽ thấm nhuần Từ bi và đầy Trí tuệ. Sống thanh cao theo giáo lý của đạo Phật là buông xuống ngã chấp của mình – đây cũng chính là thành tựu của một người giác ngộ.

Đầu giờ chiều, như những vị Ưu-bà-tắc Ưu-bà-di đầy đủ oai nghi quỳ một bên tại Ta-la Song-Thọ thành Câu-thi-na trước khi Đức Bổn Sư nhập diệt, đại chúng cùng trang nghiêm chấp tay cung kính lắng nghe Thầy Trụ trì tuyên đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn – phẩm 15 – Nguyệt Dụ.

Trong Khoá huân tu này có hơn 200 hành giả phát tâm thọ trì Tam quy Ngũ giới đã được Thầy Trụ trì hướng dẫn sám hối thọ trì giới pháp.

Dưới nắng chiều ấm áp, Khoá huân tu đầu năm khép lại trong niềm hỷ lạc ngập tràn qua những nụ cười của hành giả huân tu.

Một số hình ảnh Khoá Huân tu thứ 39

Hành giả huân tập và làm bài thi giáo lý

Vở kịch ngắn với chủ đề “Thị phi” do Phật tử Viện Chuyên Tu trình diễn

Thời thuyết giảng chủ đề “Nét đẹp người Phật tử”

Đại chúng dùng cơm quá đường và kinh hành

Thời thính kinh Đại Bát Niết Bàn – phẩm 15 – Nguyệt Dụ

Khoá lễ quy y Tam bảo

Khoá lễ Kinh Vạn Phật và thời công phu chiều

Một số đoàn hành hương viếng chùa lễ Phật

Một số hình ảnh các ban phục vụ khoá huân tu

Bài viết cùng chuyên mục