Mon, 09 / 2017 9:21 PM | Thiện Hưng

         Ngày 17/9/2017 (nhằm 27/7 âm lịch) Viện Chuyên Tu 2 (Lộc An, Long Thành, Đồng Nai) tổ chức Khoá Huân tu lần thứ 45 cho gần 1.000 hành giả khắp nơi về tham dự.

         Trong ánh nắng ấm áp, Phật tử lần lượt vân tập về ngôi chùa lá đơn sơ vốn là nơi tu tập của Thầy trò Viện Chuyên Tu suốt gần 4 năm qua. Đâu đó vẫn nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ, những cái chào nhau trong tình huynh đệ của những pháp lữ đồng tu. Sau khi đảnh lễ vấn an sức khoẻ Thầy Trụ trì, ai nấy đều tập trung về chánh điện để bắt đầu ngày huân tu an lạc.

         Đúng 8 giờ, đại chúng trang nghiêm chắp tay niệm danh hiệu Đức Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền cung thỉnh Thầy Trụ trì – TT. Thích Thiện Thuận quang lâm pháp toà cho buổi thuyết pháp. Kỳ Huân tu này, Thầy thuyết giảng chủ đề “Kinh Thắng Man – phần 3” để tiếp nối buổi pháp thoại những kỳ huân tu trước. Sau khi lãnh thọ 10 điều trọng đại, vì muốn khai mở cho chúng sanh căn lành mỏng manh được niềm tin vào các điều thọ lãnh, Thắng Man phu nhân liền phát lời nguyện thành thật xin tiếng trời màu nhiệm vang lên, hoa trời mưa xuống. Những chúng sanh nhìn thấy vậy liền hết nghi ngờ hoan hỷ phát nguyện thực hành cùng với Thắng Man phu nhân. Đức Phật liền thọ ký cho cả chúng hội. Trước Đức Phật cùng với chúng hội, Thắng Man phu nhân phát 3 đại nguyện:

1- Xin đem lời nguyện chơn thật này làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh. Xin do căn lành này đời đời thụ sinh đều được trí tuệ như chánh pháp. 

2- Sau khi con được trí tuệ như chánh pháp rồi xin đem tâm không nhàm chán mà nói giảng cho chúng sanh. 

3- Đối với việc nhiếp thụ chánh pháp, con xin xả bỏ thân mạng tài sản hộ trì chánh pháp. 

         Đó là những đại nguyện của Thắng Man phu nhân được Đức Phật thọ ký giữa chúng hội. Để mang tâm nguyện từ trong suy nghĩ đến thực tiễn hành động, tất cả đều phải phát xuất từ thệ nguyện. Sự hành trì của mỗi người cũng đều bắt nguồn từ phát nguyện. Trong quá trình thực tập, hành giả phải cố gắng giữ phát nguyện ban đầu để xác định con đường của mình đi cũng là rào chắn bảo vệ cho sự tu tập của mình giữa đại chúng.

         Sau thời thuyết giảng, đại chúng cùng hành trì theo thời khoá tu tập: Khoá lễ Kinh Vạn Phật, dùng cơm quá đường và kinh hành, công phu chiều.

         Một ngày huân tu kết thúc trong niềm hỷ lạc.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOÁ HUÂN TU

Thời thuyết giảng   

Khoá lễ kinh Vạn Phật

Dùng cơm quá đường & kinh hành

Khoá lễ quy y Tam bảo

Công phu chiều

 

Một số tiểu ban phục vụ

 

Bài viết cùng chuyên mục