Wed, 07 / 2017 8:27 PM | Thiện Hưng

         Gần 1.000 hành giả đã vân tập về Viện Chuyên Tu 2 (Long Thành, Đồng Nai) tham dự Khoá Huân tu lần thứ 44 vào ngày 16/7/2017 (nhằm 23/6 âm lịch).

         Khoá Huân tu này, Thầy Trụ trì – TT. Thích Thiện Thuận đã thuyết giảng chủ đề “Kinh Thắng Man – Phần 3” về lời phát nguyện vĩ đại của một người phụ nữ bình thường được Đức Phật thọ ký. Đức Phật đã khẳng định, các hạnh nguyện của Bồ-tát nhiều như cát sông Hằng nhưng thực sự đều thu vào 3 đại nguyện của Thắng Man phu nhân, nên gọi là quảng đại chân thật nguyện. Đại nguyện thứ nhất là: nguyện dùng thiện căn đời đời sanh ra được nhất thiết trí. Người tu tập thực hành pháp môn cùng với sự hiểu biết và lòng tin nhân quả thì mới có được chánh pháp trí – trí tuệ thấy sự vận hành của các pháp khi thấy, nghe, xúc chạm. Cái biết chắc thật là cái biết không dựa trên kiến chấp cá nhân. Sự thực hành càng triệt để khi sự tin tưởng và hiểu biết càng sâu xa. Tri và hành cùng hoạt động thì mới đưa người thực tập tiến đến Phật đạo. Đại nguyện của Thắng Man phu nhân được thành tựu chính nhờ sự đồng lòng trong tâm nguyện của phu nhân và tuỳ tùng cùng nhau phát thệ nguyện. Cho thấy, sự thực hành cần có đại chúng ủng hộ sẽ trở thành môi trường tốt cho việc tu tập và hành trì. Bài giảng này sẽ được Thầy Trụ trì giảng tiếp vài Khoá Huân tu lần thứ 45.

         Sau khi dùng cơm quả đường và kinh hành, đầu giờ chiều, đại chúng cùng trang nghiêm chấp tay lắng nghe Thầy Trụ trì tuyên đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn – phẩm 17 – Đại chúng sở vấn – phần sau. Thời khoá lạy sám hối Hồng danh và công phu chiều cũng được đại chúng tuân thủ trang nghiêm.

         Để chuẩn bị cho ngày Đại lễ Vu-lan sẽ được tổ chức vào ngày 20/8/2017 (nhằm 29/6 âm lịch) tại Viện Chuyên Tu 2 (Lộc An, Long Thành, Đồng Nai), quý thầy đã triển khai phân công tác chuẩn bị cho các tiểu ban phục vụ để Phật tử phát tâm công quả có thể liên hệ đăng ký.

         Ngày huân tu đã thực sự khép lại mang đến những phút giây an lạc thảnh thơi cho những ai mong muốn giảm bớt áp lực cuộc sống.

         BBT xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

Đại chúng vân tập

Đại chúng làm bài trắc nghiệm giáo lý

Thời thuyết pháp

Dùng cơm quả đường và kinh hành niệm Phật

Thính kinh Đại Bát Niết Bàn

Quý Thầy phân công tác các tiểu ban phục vụ lễ vu-lan

Khoá lễ Quy y Tam bảo

Thời kinh Sám hối Hồng Danh và công phu chiều

Một số tiểu ban phục vụ Khoá Huân tu

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục