T2, 08 / 2016 6:38 Chiều | Thiện Hưng

Mẹ ơi! giá mà …
(Hoa Tâm)

 

Mẹ ơi! những bữa đói lòng
Giá mà còn mẹ, cơm không cũng bùi
Mẹ ơi! cay đắng cuộc đời
Giá mà còn mẹ, ngọt bùi sớt chia
Mẹ ơi! mưa nắng nhọc nhằn
Giá mà còn mẹ, gối chăn đủ đầy
Mẹ ơi! gió lạnh đông về
Giá mà còn mẹ, tỉ tê ấm lòng.

 

Mẹ ơi! tần tảo suốt đời
Cho con êm ấm giữa trời bão giông
Mẹ ơi! dòng suối trong lành
Cho con tắm mát tuổi thơ bao ngày
Mẹ ơi! cổ tích bà tiên
Đời con có mẹ hiện tiền Quan âm
Mẹ ơi! chiếc bóng lặng thầm
Giá mà con mẹ bên nhau không rời!

 

Vu-lan 2016
Viện Chuyên Tu
Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

GIA MA

Bài viết cùng chuyên mục