T7, 12 / 2016 7:46 Sáng | Thiện Hưng

BBT: Trong những giấc mộng của đời người có những giấc mộng mang lại cho ta cảm xúc bất tận đến muôn đời. Dẫu là mộng nhưng cũng chính những giấc mộng này giúp ta thêm động lực thực hiện những tâm nguyện còn dang dở ở đời sống hiện thực. BBT xin chia sẻ giấc mộng của một người phương xa “mong được lắng nghe pháp thoại trực tiếp từ vị Thầy kính mến không phải qua youtube”.


Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính chào thầy kính chúc thầy mau mạnh khỏe ah.
Thưa thầy!

Trăm năm qua một nửa
Tóc thầy chắc bạc sương
Vẫn mải miết trên đường
Thầy đi hoài không nghỉ
Kính thầy muôn ngàn lễ
Chưa tỏ hết lòng con
Con nguyện sẽ giữ tròn
Những lời thầy chỉ dạy
Dẫu con chưa có phải
Là đệ tử của thầy
Nhưng con nguyện từ đây
Xin quỳ sau đảnh lễ __/|\__

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Minhloan Nguyen

Bài viết cùng chuyên mục