CN, 06 / 2017 9:29 Chiều | Thiện Hưng

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ NĂM 2017
—————————————————————

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quý bà con Phật tử gần xa.

Mỗi độ hạ về, lòng người con Phật luôn hướng về các chốn già-lam, nơi Chư Tôn đức An cư – Kiết hạ trong 3 tháng để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới, định, tuệ. Vâng lời Đức Phật dạy, Quý thiện tín nam nữ có bổn phận hộ trì để chư Tăng, Ni yên tâm tu học và cũng là cơ hội tu tạo phước điền.

Theo thông lệ hằng năm, Ban Thiện nguyện Ánh Đạo tổ chức chương trình cúng dường Trường hạ, hướng Phật tử gần xa gieo trồng phước báu, kết duyên cùng chư Hành giả An cư tại các Trường hạ, theo lịch trình như sau:

  1. Thời gian:

Thứ năm, 8 giờ 00 sáng ngày 20/07/2017 (nhằm ngày 27/06/ Đinh Dậu)

Cúng dường Trường hạ chùa Liên Trì (150 chư Tăng, Ni) địa chỉ 92/10 Hoàng Hoa Thắm-Tp. Vũng Tàu.

Chủ nhật, ngày 06/08/2017 (nhằm ngày 15/06/Đinh Dậu)

– 04 giờ 00: sắp xếp phẩm vật lên xe;

– 05 giờ 00: xuất phát tại sân vận động Hoa Lư (số 2 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM), tụng kinh Cầu an, dùng sáng trên xe, sinh hoạt phổ biến chương trình;

– 08 giờ 00: cúng dường Trường hạ Thiền viện Minh Đức, Trường hạ Ngọc Dinh huyện Tân Thành;

– 08 giờ 30: cúng dường Trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh;

– 09 giờ 30 : cúng trường hạ Ni viện Kiều Đàm huyện Tân Thành;

– 10 giờ 00: cúng dường Trường hạ Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, (cúng dường Trai Tăng);

– 11 giờ 00: cúng dường Trường hạ Ni viện Thiện Hòa (dùng trưa);

– 14 giờ 00: cúng Trường hạ Phổ Chiếu, Huệ Chiếu, Huê Lâm;

– 15 giờ 30: cúng dường Trường hạ Trường Trung cấp Phật học Ni tại Đồng Nai;

– 16 giờ 30: cúng dường Trường hạ Trường Trung cấp Phật học Tăng tại Đồng Nai;

– 17 giờ 00: Kết thúc.

  1. Kinh phí: 

Tổng dự toán: 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).

  1.  Mọi sự phát tâm cúng dường, Quý Phật tử vui lòng liên hệ các địa chỉ và số tài khoản sau:
  • Đại đức Thích Thiện Hưng(ĐT. 090 999 2102), chủ tài khoản: Lâm Văn Liêm, số tài khoản: 102000462786 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương, Chi nhánh 3, Tp. HCM;
  • Đại đức Thích Thiện Trụ (ĐT. 064 387 6947),chủ tài khoản: Hồ Cao Tiến, số tài khoản: 6006205206363 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) khu Công nghiệp Tân Thành, tỉnh BR-VT;
  1. Liên hệ:Quý Phật tử đăng ký tham gia, xin vui lòng liên hệ Phật tử Vạn Ngọc (ĐT: 090 844 6694), Diệu Thanh (ĐT. 090 858 5082), tại Bình Dương Diệu Hóa (0907 091 700).

Thời gian đăng ký: Kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/07/2017 (nhằm ngày 8/6/Đinh Dậu) để Ban Tổ chức thuận tiện sắp xếp xe đón đưa.

Lưu ý: Để tỏ lòng thành kính và đón nhận phước báo trọn vẹn khi dâng lễ phẩm cúng dường, quý Phật tử tham gia hoan hỷ “mặc áo tràng và tuân thủ theo sự hướng dẫn của BTC.

Kính chúc Quý vị an lành và thuận duyên trong cuộc sống.

Ban Thiện nguyện Ánh Đạo

Trưởng Ban

ĐĐ. Thích Thiện Hưng

Bài viết cùng chuyên mục