T4, 06 / 2017 8:08 Sáng | Ban Biên tập

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Xin chân thành tri ân Quý Phật tử xa gần đã ủng hộ Hội trại mùa hè “Nghĩa Tình Miền Tây” năm 2017 tổ chức cho học sinh, sinh viên 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tại Thành phố Cần Thơ. Tổng dự toán cho toàn chương trình là 550.000.000 đồng (năm trăm, năm mươi triệu đồng), Ban Tổ chức rất mong được đón nhận sự tiếp tục ủng hộ của bà con Phật tử xa gần để Hội trại được viên mãn trong sứ mạng giáo dục tuổi trẻ sống đạo đức, hiếu thảo và trách nhiệm qua ánh sáng Đạo Phật.

Ban Tổ chức xin được đăng thông tin phương danh các Phật tử ủng hộ đợt 1 được tính đến cuối ngày 27/6/2017.

TM. Ban Tổ chức
Phó ban

Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Bài viết cùng chuyên mục