Tue, 08 / 2017 3:02 PM | Thiện Hưng

Ngày 29/07/2017 lúc 15 giờ 00, tại Bệnh Viện Tp. Cần Thơ, Ban Thiện nguyện Ánh đạo, đại diện tại Tp. Cần Thơ đã phát 600 phần cơm cho bà con bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh Viện Đa khoa Tp. Cần Thơ. Về chứng minh và tham dự có sự hiện diện của TT. Thích Thiện Thuận-Trụ trì Viện Chuyên Tu-chứng minh Ban Thiện nguyện Ánh đạo; ĐĐ. Thích Thiện Hưng-Trưởng Ban Thiện nguyện Ánh đạo; Phật tử Tần Thị Phú pháp danh Đạo Ngọc đại diện Ban Thiện nguyện Ánh đạo tại Tp. Cần Thơ; cùng quý nam nữ Phật tử tại Cần Thơ.

Nhân duyên thành lập Ban Thiện nguyện Ánh đạo tại Tp. Cần Thơ, phát xuất từ lòng mong cầu của Phật tử Tần Thị Phú pháp danh Đạo Ngọc. Thông qua các chương trình Thiện nguyện tại Viện Chuyên Tu, Cô đã thấy được lợi ích của việc ban rãi tình thương đến những mãnh đời bất hạnh và muốn chia sẻ đến bà con khó khăn tại Tp. Cần Thơ. Điều đó, đã thôi thúc Cô phát tâm thành lập Ban Thiện nguyện Ánh đạo dưới sự hướng dẫn của Quý Thầy tại Viện Chuyên Tu.

Được sự chứng minh và hứa khả của TT. Thích Thiện Thuận, V/v thành lập Ban Thiện nguyện Ánh đạo tại Tp. Cần Thơ, hiện tại Ban Thiện nguyện tại Tp. Cần Thơ nhân sự còn ít, rất cần sự hợp tác của nam nữ Phật tử tại Tp. Cần Thơ, chung tay thành lập Ban Tổ chức. Vì vậy, quý nam nữ Phật tử tại Tp. Cần Thơ, phát tâm tham gia Thiện nguyện xin vui lòng liên hệ để biết cụ thể chương trình hoạt động của Ban Thiện nguyện.

Liên hệ:

Quý Phật tử phát tâm tham gia Ban Thiện nguyện tại Tp. Cần Thơ xin liên hệ:

ĐĐ. Thích Thiện Hưng sđt: 0909.992.102

Phật tử Đạo Ngọc sđt: 0934.303.030

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục