Sat, 07 / 2017 9:50 PM | Thiện Hưng

Ngày 20/7/2017 (nhằm 28/6 âm lịch) ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Trưởng ban Thiện nguyện Ánh Đạo đã hướng dẫn Phật tử cúng dường chư Tăng Ni tại trường hạ chùa Liên Trì (thành phố Vũng Tàu).
Chứng minh cho sự phát tâm của quý Phật tử Viện Chuyên Tu, TT. Thích Phước Huệ – Thiền chủ trường hạ – đãi lao ban đạo từ: Tôi xin tán thán và cảm niệm công đức của Thượng toạ Trụ trì Viện Chuyên Tu cũng như quý Phật tử. Trong 3 tháng an cư, hành giả trau dồi thúc liễm thân tâm tinh tiến tu học để tiếp nối công hạnh của chư Phật, chư Bồ-tát. Học nhưng phải thực hành. Nhận được sự hộ trì của quý Phật tử, chúng ta phải tinh tấn theo sự giáo huấn của thầy tổ, của các vị giáo thọ sư, để không uổng một đời tu tập.

ĐĐ. Thích Thiện Hưng cùng Phật tử ghi nhận lời dạy của Thượng toạ vì đó cũng là đạo đức căn bản của một hành giả, đoàn xin phép đê đầu đảnh lễ tam bái để tri ân thượng toạ cùng Chư Tôn đức Tăng Ni.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

ĐĐ. Thích Thiện Hưng tác bạch cúng dường Chư Tôn đức Tăng Ni

BTN Ánh Đạo cúng dường nước uống đến Chư Tôn đức

Bài viết cùng chuyên mục