T5, 08 / 2017 10:10 Chiều | Thiện Hưng

Ngày 12-13 tháng 8 năm 2017 BTN Ánh đạo đã đến tỉnh Lâm Đồng cúng dường các Trường Hạ: Thiền Viện Trúc Lâm, Hạ trường chùa Linh Phong, Hạ trường chùa Phước Huệ Đà Lạt, Hạ trường chùa Phước Huệ Bảo Lộc;  gửi 105 phần quà đến Hội người mù tỉnh và thăm Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức-Lâm Đồng.

Trong chuyến đi này gia đình Phật tử Thu Dung Nguyễn ở Mỹ Quốc đã phát tâm tặng 105 phần quà cho bà con Hội người mù tỉnh Lâm Đồng và tặng quà cho Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức – Lâm Đồng trị giá 51.758.000 (năm mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi tám ngàn đồng)

Tổng kinh phí cúng dường Trường Hạ và phát quà là: 105.153.000 VNĐ (Một trăm lẻ năm triệu một trăm năm mươi ba ngàn đồng chẳn).

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

 

Bài viết cùng chuyên mục