Fri, 08 / 2017 3:31 PM | Ban Biên tập

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quý nam nữ Phật tử xa gần!

Vừa qua, Ban Thiện nguyện Ánh Đạo phát động chương trình cúng dường Trường Hạ. Qua đó, BTN đã cùng quý Phật tử về các trụ xứ An cư: tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Tp. Đà Lạt (ngày 12/08/2017, BTN sẽ cúng dường), dâng lên cúng dường Chư Tôn đức tịnh tài phẩm vật.

BTN đã nhận được tịnh tài và phẩm vật từ Quý Phật tử trong nước và ngoài nước tổng cộng là: 416,787.000 (Bốn trăm mười sáu triệu bảy trăm tám mươi bảy ngàn đồng Việt Nam, để biết cụ thể xin Quý nam nữ Phật tử xem bảng báo cáo bên dưới). BTN đã cập nhật chi tiết danh sách Quý Phật tử gửi về cúng dường, vì lý do nào đó trong danh sách còn sót tên của Quý vị, mong Quý Phật tử hoan hỉ liên lạc về số điện thoại: 0908.446.694 gặp Phật tử Vạn Ngọc để bổ sung.

Thay mặt cho BTN Ánh Đạo xin trân trọng tri ân và cảm niệm công đức của Quý nam nữ Phật tử xa gần, đã góp công, góp của, bằng tất cả lòng thành của mình dâng lên Chư Tôn đức tại các Trường Hạ. Kính chúc Quý vị sức khỏe, thuận duyên trong mọi việc, chuyển hóa nội tâm và tiến xa trên đường tu tập.

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma ha tát.

Trân trọng!

Đại đức Thích Thiện Hưng

 

Bài viết cùng chuyên mục