CN, 02 / 2017 8:01 Chiều | Thiện Hưng

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. 

Với tất cả lòng thành kính, trước 7 Đức Phật Dược Sư Lưu Ly hòa trong ánh quang toả chiếu, anh chị em Phật tử Viện Chuyên Tu chúng con đầu thành đảnh lễ cầu xin sự gia hộ của Ngài. Chúng con chỉ cầu xin Ngài gia hộ cho Sư phụ chúng con – TT. Thích Thiện Thuận vượt qua tất cả tật bệnh, sức khoẻ miên trường. Để tiếp nối hạnh nguyện của Sư ông, Sư phụ con cần phải thật khoẻ để còn có thể phục vụ cho đạo pháp, có thể mang giáo lý từ bi xoa dịu nỗi đau cho mọi người vì nhiều chúng sanh đang chờ được hoá độ. Chúng con có một nỗi lo sợ luôn thấp thỏm trong lòng từng ngày trôi qua. Đó là nỗi lo sợ “vô thường”. Chúng con không sợ vô thường đến với mình, chúng con chỉ sợ vô thường sẽ cướp mất Sư phụ đi mãi mãi. Chúng con đã hụt hẫng, đau đớn dường nào khi trở thành những đứa mồ côi cha hay mồ côi mẹ, có đứa phải chịu mồ côi cả cha và mẹ. May mắn lắm chúng con mới được gặp Sư phụ, được Sư phụ dạy dỗ làm người đúng nghĩa giữa cuộc đời đầy cám dỗ này. Chúng con được về mái nhà Viện Chuyên Tu qua sự dạy dỗ của một người Cha khả kính. Chúng con tha thiết thỉnh cầu Ngài hiểu cho nỗi lòng chúng con. Chúng con không thể chịu nỗi đau mồ côi thêm lần nữa. Hôm nay, ngày mùng 8 tháng Giêng tụng kinh Dược Sư cầu an, nhưng thực sự, giữa cuộc bươn chải ở đời thường chúng con chỉ cảm thấy bình an khi hướng về ngôi nhà tâm linh có bóng dáng Sư phụ và quý Thầy, quý Chú lặng lẽ đều đặn từng tiếng chuông khuya, mỏ tối ngân vang. Chỉ cần thong thả như thế thôi! Do vậy, sức khoẻ của Sư phụ chính là món quà “tâm bình an” quý giá nhất cho chúng con. Thời kinh hôm nay, chúng con nhất tâm phúng tụng, xin nguyện đem tất cả công đức dù nhỏ nhoi như hạt bụi nào có được cầu xin ơn Tam bảo gia hộ cho Sư phụ con huyễn thể khinh an, pháp lạc vô biên, hoá duyên vô ngại.
Nam-mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã,
lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã.
Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế.
Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.
Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.

Vạn Hạnh, mùng tám tháng Giêng, Đinh Dậu
Diệu Thanh cung kính đảnh lễ _/\_

Bài viết cùng chuyên mục