Wed, 07 / 2017 3:37 PM | Ban Biên tập

       Sáng ngày 19/7/2017, Thượng tọa trụ trì Thích Thiện Thuận đã hướng dẫn chư Tăng và Phật tử đến chùa Vạn Thiện để cúng dường Trai Tăng cho 100 vị Tăng Ni đang tu học tại các trụ xứ chùa thất khu vực chân núi Thị Vải.

       Được biết, chư Tăng Ni khu vực này câu hội về chùa Vạn Thiện vào ngày 18 âm lịch mỗi tháng để tụng Kinh, niệm Phật trong không khí thân tình, ấm áp của những tăng sĩ ẩn tu chốn hoang vu sơn cước ít người lui tới. Dù biết rằng rời xa thế tục an thân tu đạo thì đời Tăng lữ chẳng cần gì ngoài cà sa và bình bát, nhưng có đến đây, chúng ta mới thấy được sự chân tình thể hiện qua ánh mắt và cảm nhận được phương tiện sống vẫn còn nhiều thiếu thốn trong sinh hoạt thường nhật tối thiểu của một con người. Dưới sự phát tâm của Phật tử, Thượng tọa Trụ trì và Đại chúng phát nguyện về đây trợ duyên cho chư Tăng Ni tu học định kỳ mỗi tháng vào ngày chúng Tăng nhóm họp tụng niệm để tiếng Kinh lời kệ được tồn tại và vang xa mãi trong đời sống khiêm tịnh của cộng đồng Tăng Ni chốn non thiêng Thị Vải này.

       Tổng cộng phẩm vật và tịnh tài cúng dường là 70.000.000 đồng do Ban Thiện nguyện Ánh Đạo và quý Phật tử hảo tâm đóng góp cúng dường.

Xin giới thiệu đến Quý vị một và hình ảnh được ghi nhận trong buổi lễ:

Bài viết cùng chuyên mục