Ngày: 07/09/2017

Lễ Tự tứ năm 2017 (Phần cuối) Lễ Tự tứ năm 2017 (Phần cuối)
T5, 09 / 2017 11:40 Sáng
PHẦN III: PHIÊN CHỢ QUÊ – CƠM GIA ĐÌNH        Với niềm hoan hỷ vô biên trong ngày lễ tự tứ tại Viện Chuyên Tu, có tới gần một trăm vị thí chủ về tham [...]