Ngày: 06/09/2017

Nhật ký của Mẹ là cuộc đời của con Nhật ký của Mẹ là cuộc đời của con
T4, 09 / 2017 10:11 Chiều
Mùa Vu Lan đến, ở vai trò một người vừa là ba vừa là mẹ từ khi con mới tượng hình, chắc cũng cần có một bài viết nói về người mẹ đơn thân này con trai[...]
Lễ Tự tứ năm 2017 (Phần 2) Lễ Tự tứ năm 2017 (Phần 2)
T4, 09 / 2017 2:52 Chiều
       PHẦN II: BƯỚC CHÂN TỊNH LẠC        Ngày tự tứ đã đến, rạng sáng (ngày 14/07 năm Đinh Dậu), Phật tử trở về Viện Chuyên Tu từ rất sớm, mới tờ mờ [...]