Ngày: 01/09/2017

Hoan hỷ ngày Xuất gia Hoan hỷ ngày Xuất gia
T6, 09 / 2017 10:18 Sáng
     Sáng nay ngày 21/8/2017, không khí làng Vạn Hạnh thật trong và xanh, tiết trời mát mẻ quá. Tiếng ríu rít, líu lo của bầy chim sẻ, chim quyên trên[...]